Povinně zveřejňované údaje o společnosti

Obchodní jméno: AGOS stavební a.s. Pelhřimov
Sídlo: Tomáše ze Štítného 634, 393 56 Pelhřimov
IČO: 466 79 626
DIČ: CZ46679626
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 529 ze dne 10.června 1992.