Společnost AGOS stavební a.s. Pelhřimov (dále jen „AGOS stavební a.s.“) zřídila v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém.

AGOS stavební a.s. přijímá a vyřizuje oznámení o možném protiprávním jednání podaná osobami, které pro ni vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

AGOS stavební a.s. v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i ) zákona o ochraně oznamovatelů.


 

Oznámení je možno podat jedním z následujících způsobů:

- písemně prostřednictvím mailu oznameni@agos.cz

- písemně prostřednictvím schránky umístěné v přízemí budovy ředitelství společnosti na adrese Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov a označené logem společnosti a názvem WHISTLEBLOWING

- písemně prostřednictvím pošty zaslané na adresu AGOS stavební a.s. Pelhřimov, Ing. Eva Vilímková, Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov

- telefonicky na čísle +420 777 740 821

- osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktuje na mailové adrese oznameni@agos.cz)


 

Oznámení lze učinit i na Ministerstvu spravedlnosti, a to způsobem, který ministerstvo uveřejní na svých internetových stránkách.


 

Příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů je:

Ing Eva Vilímková, tel. číslo +420 777 740 821, mail: oznameni@agos.cz

Příslušná osoba primárně přijímá a zkoumá důvodnost podaného oznámení a následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.